Mobile Menu button
X

Privacy verklaring Warmte Groep BV

Warmtegroep.nl is een website van Warmte Groep BV.
Warmte Groep, gevestigd aan de Peppelkade 16 3992AK Houten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Warmte Groep BV
Peppelkade 16
3992AK Houten (Nederland)
tel. 085-4016209

Persoonsgegevens die wij verwerken

Warmte Groep verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Bedrijfsnaam indien opgegeven
- Gegevens over uw woning(en) en de daarin aanwezige technische installaties, indien opgegeven

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@warmtegroep.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Warmte Groep verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Warmte Groep analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Warmte Groep neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Warmte Groep bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Naam, adres, emailadres en telefoonnummer(s): tot 1 jaar na het laatste contactmoment, tenzij wettelijk een langere periode is voorgeschreven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Warmte Groep verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Warmte Groep gebruikt functionele cookies en niet-functionele analytische cookies. De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Functionele cookies:
cookie _wg_cookie_consent: bewaartermijn 1 jaar na plaatsing of update

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze functionele cookies.

Je kunt je afmelden voor functionele cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze helemaal geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook niet-functionele cookies geplaatst door derden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze niet-functionele cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Hieronder een overzicht:
Niet-functionele cookies:
Cookies van Google Analytics:
Functie: Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Warmte Groep inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze manier kan Warmte Groep de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Warmte Groep kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Meer informatie over het privacybeleid van Google vind je hier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@warmtegroep.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Warmte Groep zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Warmte Groep wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Warmte Groep neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@warmtegroep.nl.

Nog vragen?

Neem contact met ons op als je vragen hebt over hoe wij omgaan met jouw online privacy.


Duurzaam

Om het milieu zo min mogelijk te belasten rijden wij daar waar mogelijk elektrisch, gebruiken wij zo min mogelijk papier en als deze beschikbaar zijn laten wij u bij een reparatie de keus om een refurbished vervangingsonderdeel te plaatsen.

duurzaam-foto-2.jpg duurzaam-foto-3.jpg
...
qQueries: 2 / Total query time: 0.000149sec.